Done-in-One

Başka bir önemli hedef ise geniş bir çeşitlilikteki iş parçalarını küçük boyutlu partiler halinde verimli bir şekilde işleyebilmektir. Bu konudaki en etkili yaklaşımlardan biri DONE-IN-ONE işlemedir.

“DONE-IN-ONE” konsepti, hammadde girişinden bitmiş ürüne kadar tüm işleme süreçlerini - tek bir tezgahta - bir araya getirir. Üretim termin süresinin azaltılmasını, işleme hassasiyetinin iyileştirilmesini, zemin alanının ve başlangıç maliyetinin azaltılmasını, işletme masraflarının düşürülmesini, operatör gereksinimlerinin azaltılmasını ve iş ortamının iyileştirilmesini sağlar. Sonuç olarak, bu konsept sadece üretimi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda genel yönetimi de iyileştirir.